Komisia mládeže

Kontaktná osoba funkcia telefón e-mail
Ing. Roman Grigel predseda 0903 713 246 r.grigel@gmail.com
Ing. Jozef Barniak člen    
Erik Hajduk člen    
Juraj Bella člen    
Mgr. Zuzana Majdeková tajomník 02/44 884 042 majdekova@sstz.sk

Projekt - hľadáme talenty (2022)

Nominačné kritériá:

Nominácie na akcie v SR. /sústredenia/:
Nomináciu navrhuje reprezentačný tréner danej kategórie väčšinou v súlade so schváleným ročným plánom. Na VV ju predkladá predseda KM a VV rozhodne.

Zápis zo zasadnutia komisie mládeže 12.10.2022

Správa komisie mládeže - konferencia SSTZ 2018


Štruktúra podpory mládeže 2022:

  • Podporovaní tréneri v kluboch - KST Raksit, STK ZŠ na bielenisku Pezinok, TTC Považská Bystrica, STK Devínska Nová Ves, ŠKST Lučenec

  • Podporované kluby - MSK Čadca, ŠK Prievidza, ŠKST Bošany, ŠK ŠOG Nitra, STO Valaliky

  • RC-TM - STK Lokomotíva Košice, ŠKST Topoľčany, STC ŠKST Bratislava, ŠKST Ružomberok

NSTCM Nitra
 

Smernica SSTZ č.1/2022 - Zriaďovacie a hodnotiace kritéria ÚTM a individuálnej podpory - účinnosť 01.02.2022

Súbory:

Prezenčná listina pre UTM

Výzva pre regióny + testy.pdf

Hodnotenie reprezentačných trénerov