Komisia mládeže

Kontaktná osoba funkcia telefón e-mail
Ing. Roman Grigel predseda 0903 713 246 r.grigel@gmail.com
Ing. Jozef Barniak člen    
Erik Hajduk člen    
Bc. Lucia Čolovičková člen   lucialucifer1@gmail.com
Mgr. Zuzana Majdeková tajomník 02/44 884 042 majdekova@sstz.sk

ŠTATÚT Národného stolnotenisového centra mládeže

Nominačné kritéria na MEJ 2022

Projekt - hľadáme talenty (2022)

 

 

Nominačné kritériá:
a) ME mládeže:
 1. 50% umiestnenie v rebríčku ETTU do 64. miesta
 2. 30% umiestnenie v rebríčku SR vrátane MSR.
 3. 20% poradie určené  reprezentačným trénerom (Objemy a kvalita tréningového procesu, účasť na sústredeniach a kontrolných turnajoch,výsledky na domácich a hlavne medzinárodných turnajoch, momentálna forma, ochota, chuť hráča reprezentovať a plniť si reprezentačné povinnosti, disciplína...)
b) medzinárodné akcie:
Nomináciu navrhuje reprezentačný tréner danej kategórie, po schválení komisiou mládeže je predložená na konečné rozhodnutie na VV.
c) Nominácie na reprezentačné akcie v SR. /sústredenia , KT a pod./:
Nomináciu navrhuje reprezentačný tréner danej kategórie väčšinou v súlade so schváleným ročným plánom. Na VV ju predkladá predseda KM a VV rozhodne.

Výzva na zriadenie celoštátneho centra prípravy mládeže

2019 STAG European Youth Table Tennis Championships 7. - 16.Júl 2019, Ostrava, Czech Republic

Správa komisie mládeže - konferencia SSTZ 2018

Schválený návrh na podporu trénerov pracujúcich s talentovanou mládežou dňa 30.11.2020

 

Súbory:

Prezenčná listina pre UTM

Výzva pre regióny + testy.pdf

Hodnotenie reprezentačných trénerov

Hodnotenie 2021:

Hodnotenie Havířov juniori - R. Grigel
Hodnotenie Havířov juniorky - Z. Grigelová
Hodnotenie Havířov kadeti - D. Jahoda
Hodnotenie Havířov kadetky - F. Solár

Hodnotenie Tunis juniori - R. Grigel
Hodnotenie Tunis juniorky a kadetky - Z. Grigelová

Hodnotenie WTT Portugalsko kadeti - D. Jahoda
Hodnotenie WTT Portugalsko kadetky - F. Solár
Hodnotenie WTT Portugalsko juniori - R. Grigel
Hodnotenie WTT Portugalsko juniorky - Z. Grigelová

Hodnotenie sústredenia Topoľčany mini kadetky - F. Solár
Hodnotenie VT starší žiaci - D. Jahoda
Hodnotenie VT mladší žiaci - F. Solár

Hodnotenie sústredenia kadetiek - F. Solár
 

Hodnotenie 2020:

Hodnotenie VT Topoľčany mladší žiaci - D. Jahoda
Hodnotenie VT Ružomberok kadeti - D. Jahoda
Hodnotenie VT Hluk kadeti - D. Jahoda
Hodnotenie Czech Open kadeti - D. Jahoda
Sústredenie Juniorov v Nitre - R. Grigel
Sústredenie Junioriek v Nitre - Z. Grigelova
Hodnotenie VT minikadeti Ružomberok - D. Jahoda
Hodnotenie sústredenia minikadetky - F. Solár
Hodnotenie sústredenia minikadetky Topoľčany - F.Solár
Hodnotenie sústredenia juniorky Nitra - Z. Grigelova
Hodnotenie sústredenia Hluk kadeti - D. Jahoda
Hodnotenie kadetov Hodonín - D. Jahoda
Hodnotenie juniorov Hodonín - R. Grigel
Hodnotenie juniorky Hodonín - Z. Grigelová
Hodnotenie VT kadeti Topoľčany - D. Jahoda

Hodnotenie 2019:

Hodnotenie Juniorov Lignano 2019
Hodnotenie Juniorky Lignano 2019
Hodnotenie Kadeti Lignano 2019
Hodnotenie Kadetky Lignano 2019

Hodnotenie Juniorov Polsko 2019
Hodnotenie Junioriek Polsko 2019
Hodnotenie Kadetiek Polsko 2019

Hodnotenie Marocco Open 2019
Hodnotenie Marocco Open 2019 - F. Solár

Hodnotenie KT kadetov - D. Jahoda
Hodnotenie Varaždin 2019 - F. Solar
Hodnotenie Varaždin 2019 - F. Grigel
Hodnotenie Varaždín 2019 - F. Grigelová

Hodnotenie Eurominichamps - F. Solar
Hodnotenie Eurominichamps - S. Dragaš

Hodnotenie Croatia Open - D. Jahoda
Hodnotenie Dunajský Pohár - D. Jahoda
Hodnotenie VT Ružomberok - D. Jahoda

Hodnotenie Dunajský Pohár - Z.Grigelová

Hodnotenie Europe Youth TOP 10 - Z.Grigelová
Hodnotenie Europe Youth TOP 10 - D. Jahoda

Hodnotenie VT mladší žiaci Topoľčany - D. Jahoda
Hodnotenie VT kadeti Bratislava - D. Jahoda

Hodnotenie SJCO kadeti - D. Jahoda
Hodnotenie SJCO juniorky - D. Jahoda

Hodnotenie Hungaria open kadeti - D. Jahoda
Hodnotenie Hungaria open juniorky - Z.Grigelová

VT - starší žiaci Ružomberok - D. Jahoda

Hodnotenie - VT - kadeti - Topoľčany - D. Jahoda

Hodnotenie - MSJ 2019 - R. Grigel

 

 

Hodnotenie

Záverečné hodnotiace správy pre výber celoštátneho centra prípravy mládeže:

Hodnotenie + hárok Anton Kutiš
Hodnotenie + hárok Eva Ódorová
Hodnotenie + hárok Jaromír Truksa
Hodnotenie + hárok Jozef Blaško
Hodnotenie + hárok Petr Nedoma