Kontrolná komisia

Štatút kontrolnej komisie
Kontaktná osoba funkcia telefón e-mail
Dušan Zelman predseda   dusanzelman1@gmail.com
Ing. Zuzana Juriková podpredseda    
Stanislav Dubec člen    
MUDr. Jozef Kmeť člen    

Správa kontrolnej komisie - riadna konferencia SSTZ zo dňa 15.6.2018