Komisia športovej reprezentácie

Kontaktná osoba funkcia telefón e-mail
Jaromír Truksa predseda 0903 403 102 jarotruksa@centrum.sk
Ing. Jarolím Miko člen    
Jozef Bardoň člen    
Dalibor Jahoda člen   daliborjahoda@zoznam.sk
Mgr. Bc. Ivica Hatalová tajomníčka 02/44 872 973 hatalova@sstz.sk

Výberové konanie na repre.trénera žien a žien do 21 rokov

Štatút Národného stolnotenisového centra

Správa komisie športovej reprezentácie - konferencia 2018

Poznatky a nové trendy na Majstrovstvách sveta družstiev mužov a žien

Hodnotenie reprezentačných trénerov

Hodnotenie reprezentačných trénerov.doc

Kritéria pre mužov na MS jednotlivcov a ME družstiev 2020

KŠR Vyhodnotenie kritérií na MS mužov

Hodnotenie:

OH kvalifikácia družstiev - J. Truksa
Hodnotenie German open - J. Truksa

Hodnotenie Portugal Open - T. Bednár
Hodnotenie Polish Open 2019 - T. Bednár
Príprava ženskej reprezentácie na Olympijsku kvalifikáciu - T. Bednár
Hodnotenie Hungary Open Budapešť - T. Bednár
Hodnotenie TOP 16 - T. Bednár
Hodnotenie Belarus Open 2019 - T. Bednár

Hodnotenie VT v Maďarsku 3.-7.01.2020 - J. Truksa

Hodnotenie Canada Open 2019 - J. Truksa

Hodnotenie Grand Finals 2019 - J. Truksa

 

 

Hodnotenie VT v Rači 26.-31.8.2019
Hodnotnie Portugal open 2019
Hodnotenie Omán Open 2019
Hodnotenie MSR 2019
Hodnotenie Hungarian open 2019
Hodnotenie Grand finals 2018
Hodnotenie ME do 21rokov 2019
Hodnotenie KT 2018

Hodnotenie MS 2019
Hodnotenie VT pred MS 2019
Hodnotenie Serbian open 2019

Šereda - Hodnotenie ženského trénera Chalenge Lisabon
Šereda - Hodnotenie ženského trénera top 16
Šereda - Hodnotenie ženského ténera ME21

Hodnotenie žien - Španielsko 2019
Hodnotenie žien - MS Budapešť 2019

Hodnotenie EH 2019
Hodnotenie Czech open 2019
Hodnotenie Belarus open 2019
Hodnotenie German open 2019
Hodnotenie Polish open 2019
Hodnotenie Swedish open 2019