Metodicko - vzdelávacia komisia

Kontaktná osoba funkcia telefón e-mail
Ing. Anton Kutiš predseda
 
kutistono@gmail.com
RNDr. Marta Brúderová člen   marta.bruderova17@gmail.com
JUDr., Bc. Jozef Blaško člen    
Bc. Lucia Čolovičková člen    
Mgr. et Mgr. Zuzana Takáčová člen    
Mgr. Viliam Sýkora člen    
Mgr. Zuzana Majdeková tajomníčka   majdekova@sstz.sk

 

ŠKOLENIA SEMINÁRE ZOZNAMY METODICKÉ MATIERIÁLY

Aktuálny zoznam trénerov k 01.01.2021
Databáza trénerov aktuálna k dňu 7.9.2020 (po trénerskom seminári v Ružomberku 6.9.2020)

Vážení tréneri, poprosíme Vás, aby ste si prekontrolovali svoje platnosti licencií a skontrolovali s platnosťou v databáze.
V prípade, že je Vaša platnosť iná, alebo v databáze nefigurujete, tak Vás poprosíme kontaktovať sekretariát mailom na:
majdekova@sstz.sk

Zverejnení sú len tí, ktorí majú platné licencie, resp. im skončila platnosť v r. 2018 a v r.2019
 

Bibliografia odborných článkov a publikácii SSTZ 1993 - 2020 (M.Brúderová)

110/2016 Z.z Vyhláška Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu v SR

Správa metodicko - vzdelávacej komisie - konferencia SSTZ 2018

Prihláška na školenie trénerov

Tréner stolného tenisu I

Tréner stolného tenisu II

Tréner stolného tenisu III

Tabuľka kalórií stolného tenistu

USMERNENIE k realizácii školenia trénerov licencie D poverenými KSTZ

Podklad pre prezentáciu (.ppt) vo formáte na šírku

Podklad pre prezentáciu (.ppt) vo formáte na výšku

Zápis zo zasadnutia komisie 16.04.2021

Záverečné práce: