Komisia rozhodcov

Kontaktná osoba funkcia telefón e-mail
Stanislav Sládkovič predseda   stanislavsladkovic@gmail.com
Dr. Ján Vaniak člen   sstz6@sstz.sk
Mgr. Matej Hamran, LLM. člen   matej.hamran@gmail.com
Ing. Jaroslav Zliechovec  člen   jaro.zliechovec@gmail.com
Ing. Erich Reho člen   rokfo@thermogas.sk
Marián Bystričan člen    
Ing. Jaroslav Freund člen    
Jakub Cibula tajomník 02/44 888 613 sstz3@sstz.sk
Andrej Čajkovič konzultant    

 

Rozhodcovský kalendár medzinárodných akcií 2021   aktualizácia k 19.7.2021

 

POZVÁNKY:

TURNAJ: PRIHLÁŠKA DO: PRE ROZHODCOV:
WTT Youth Contender, OTOČEC 3.8.2021 Licencia IU, A, 
ITTF CZECH OPEN, OLOMOUC 31.7.2021 Licencia IU, A, B,
WTT Youth Contender, Varaždín 24.7.2021 Licencia IU, A,
SATELLITE TOUR 2021  8.8.2021 24.7.2021 Licencia IU, A, B, C, D,

 

DATABAZA ROZHODCOV - aktuálna k 16.07.2021

DATABAZA medzinárodných rozhodcov

DATABAZA hlavných rozhodcov   aktuálna k 13.1.2021

Žiadam všetkých rozhodcov, ktorí nie sú uvedení v databáze a majú platnú (ale aj neplatnú) licenciu, aby si vyplnili osobný list rozhodcu (na stiahnutie) a zaslali ju spolu s fotografiou/scanom svojej platnej (ale aj neplatnej) licencie na email: stanislavsladkovic@gmail.com    Následne budú doplnení do databázy.

 

Zoznam schválených poťahov 01.07.2021 - 30.09.2021

Formulár na hodnotenie rozhodcov SSTZ   formulár, podľa ktorého sa rozhodcovia hodnotia na turnajoch     S S T Z

Osobný list rozhodcu.xls

Smernica SSTZ č.3/2018: Odmeny a náhrady rozhodcom stolného tenisu - aktualizovaná 30.11.2020

Úprava pravidla o poskytovaní rád hráčom - úprava

Správa rozhodcovskej komisie - konferencia SSTZ 2018