Komisia rozhodcov

Kontaktná osoba funkcia telefón e-mail
Ing. Anton HAMRAN predseda 0905 245 825 hamran.anton@gmail.com
Dr. Ján VANIAK člen   sstz6@sstz.sk
Ing. Jaroslav ZLIECHOVEC   člen   jaro.zliechovec@gmail.com
Ing. Erich REHO člen   rokfo@thermogas.sk
Stanislav SLÁDKOVIČ člen   stanislavsladkovic@gmail.com
Mgr. Matej HAMRAN, LLM. člen   matej.hamran@gmail.com
Jakub Cibula tajomník 02/44 888 613 sstz3@sstz.sk

Žiadam všetkých rozhodcov, ktorí nie sú uvedení v databáze a majú platnú (ale aj neplatnú) licenciu, aby si vyplnili osobný list rozhodcu (na stiahnutie) a zaslali ju spolu s fotografiou/scanom svojej platnej (ale aj neplatnej) licencie na mail: sstz3@sstz.sk, prípadne poštou na adresu zväzu. Následne budú doplnení do databázy.

 

Rozhodcovský kalendár medzinárodných akcií 2021  aktualizácia k  18.5.2021

 

ITTF Webinar

Smernica SSTZ č.3/2018: Odmeny a náhrady rozhodcom stolného tenisu - aktualizovaná 30.11.2020

 

Rozhovor s Petrom Bohumským

DATABAZA ROZHODCOV - aktuálna k 31.03.2021

DATABAZA medzinárodných rozhodcov

DATABAZA hlavných rozhodcov   aktuálna k 13.1.2021

Zoznam schválených poťahov 01.10.2020 - 31.03.2021

Osobný list rozhodcu.xls

NEWSLETTER - ITTF - rozhodcovia

Prasknutá loptička počas výmeny (schválené na VV SSTZ dňa 24.5.2018)

Úprava pravidla o poskytovaní rád hráčom - úprava
Odmeny a náhrady rozhodcom , smernica SSTZ č.3/2018
Správa rozhodcovskej komisie - konferencia SSTZ 2018