Spracovanie rebríčkov

Kontaktná osoba funkcia telefón e-mail
Ing. Emil Toma sprac. výsledkov 0905 622 170 vojenske.skoly.toma@stonline.sk
Ing. Tomáš Šereda   02/ 44 888 613 sstz2@sstz.sk