Kontrolór SSTZ

Ing.Gabriel Wawrek
Ing.Gabriel Wawrek (kontrolor@sstz.sk)

Správy

Konečná správa z kontroly posúdenia postupu hodnotenia predložených návrhov na zriadenie Národného stolnotenisového centra mládeže (NSTCm) a posúdenia dôvodu neúčasti komisie na prehliadke Súkromnej strednej športovej školy v Trenčianskych Tepliciach

Konečná správa z kontroly posúdenia procesu postupu a jeho súladu so zákonom o športe č. 440/2015 Zz. a vzn pri príprave a zriaďovaní NSTC

Konečná správa z kontroly - výberové konanie na pozíciiu športového riaditeľa SSTZ

 

Konečná správa z kontroly ŠKST Topoľčany 21.05.2018
Konečná správa z kontroly ŠKST Topoľčan CTM 2018
Konečná správa z kontroly ŠKST Ružomberok CTM 2018
Konečná správa z kontroly po vyjadrení STO Valaliky CTM 2018

Správa kontrolnej komisie - riadna konferencia SSTZ zo dňa 15.6.2018

Správa z kontroly postupu pripísania bodov do správnej vekovej kategórie za výsledky hráčov (Sabó Patrik, Kokavec Pavol a Cisárik Marco - ďalej len "hráči"), ktoré dosiahli na medzinárodnom turnaji Euro Mini Champ's 2022

Upozornenia

Upozornenie pre kluby a krajské stolnotenisové zväzy

Odporúčania

Návrhy

Podnety

Výročné správy kontrolóra

Výročná správa kontrolóra za obdobie od 01.01.2020 do 31.12.2020

Výročná správa kontrolóra SSTZ za obdobie od 01.01.2018 - 31.12.2018

Výročná správa kontrolóra za obdobie 2016 - 2017