2022:

Verejné obstarávanie - výzva na nákup športovej podlahy pre potreby štátnej reprezentácie

Verejné obstarávanie - výzva na predloženie ponuky - prieskum trhu v predmete zákazky nákup 2 motorových vozidiel:

2021:

Verejné obstarávanie - výzva na predloženie ponuky v predmete zákazky rekonštrukcia (Zverejnené dňa 20.10.2021)

Verejné obstarávanie - výzva na predloženie ponuky v predmete zákazky nákup športových odevov a obuvi - zápisnica - rámcová dohoda

Verejné obstarávanie v predmete zákazky - Tlačoviny k projektu Stolný tenis do škôl - výzva zápisnica

Výzva na predloženie ponuky: Tlač knihy Stolnotenisová mapa Slovenska  zápisnica

2020:

Rekonštrukcia a oprava izieb č.24 a č.27 spolu so sociálnymi zariadeniami v NSTC - výzva - zápisnica

Nákup notebookov pre krajské stolnotenisové zväzy a reprezentačných trénerov spolu s príslušenstvom - výzva - zápisnica č.1 - zápisnica č.2

Výmena vstupných dverí do haly SSTZ za automatické dvere - výzva - zápisnica

Nákup športových odevov - výzva - zápisnica

Právna služba - výzva - Zrušenie výzvy

Nákup športových odevov - výzva - Zrušenie výzvy

 

2019:

Výzva na predloženie cenovej ponuky na opravu komína
Zmluva o dielo č.1/2019

2018:

Zmluva o dielo č.6/2018

Kúpna zmluva Z201848450_Z