2020:

Rekonštrukcia a oprava izieb č.24 a č.27 spolu so sociálnymi zariadeniami v NSTC - výzva

Nákup notebookov pre krajské stolnotenisové zväzy a reprezentačných trénerov spolu s príslušenstvom - výzva

Výmena vstupných dverí do haly SSTZ za automatické dvere - výzva

Nákup športových odevov - výzva - zápisnica

Právna služba - výzva - Zrušenie výzvy

Nákup športových odevov - výzva - Zrušenie výzvy

 

2019:

Výzva na predloženie cenovej ponuky na opravu komína
Zmluva o dielo č.1/2019

2018:

Zmluva o dielo č.6/2018

Kúpna zmluva Z201848450_Z