2017:

Výročná správa SSTZ za rok 2017

Správa auditora za rok 2017

2016:

Výročná správa SSTZ za rok 2016

Správa auditora za rok 2016