Zápisy výkonného výboru

Uznesenia VV trvajúce - aktualizované 25.10.2022

Hlavné úlohy SSTZ na obdobie 2021 - 2025