Zápisy výkonného výboru

Uznesenia VV trvajúce - aktualizované 25.06.2019

Hlavné úlohy SSTZ na obdobie 2021 - 2025