Kalendár

Od Do Nazov Zmenené
03.09.2017 03.09.2017 1.VSPM dorast - MŠK VSTK Vranov vstz 30.08.2017
09.09.2017 09.09.2017 1.VSPM najmladšie žiactvo - SŠK Poproč vstz 30.08.2017
24.09.2017 24.09.2017 1.VSPM staršie žiactvo - ŠKST Humenné vstz 30.08.2017
14.10.2017 14.10.2017 1.VSPM mladšie žiactvo - MŠK VSTK Vranov vstz 30.08.2017
21.10.2017 21.10.2017 2.VSPM staršie žiactvo - STO Valaliky vstz 30.08.2017
29.10.2017 29.10.2017 2.VSPM dorast - STO Valaliky vstz 30.08.2017
04.11.2017 04.11.2017 2.VSPM mladšie žiactvo - STO Valaliky vstz 30.08.2017
16.12.2017 16.12.2017 2.VSPM najmladšie žiactvo - ŠKST Humenné vstz 30.08.2017
07.01.2018 07.01.2018 3.VSPM dorast - ŠKST Humenné vstz 30.08.2017
13.01.2018 13.01.2018 3.VSPM najmladšie žiactvo - STO Valaliky vstz 30.08.2017
04.02.2018 04.02.2018 3.VSPM staršie žiactvo - MŠK VSTK Vranov vstz 30.08.2017
10.02.2018 10.02.2018 3.VSPM mladšie žiactvo - SŠK Poproč vstz 30.08.2017
03.03.2018 03.03.2018 4.VSPM najmladšie žiactvo - MŠK VSTK Vranov vstz 30.08.2017
04.03.2018 04.03.2018 4.VSPM staršie žiactvo - STO Slovenská Ves vstz 30.08.2017
17.03.2018 17.03.2018 4.VSPM mladšie žiactvo - ŠKST Humenné vstz 30.08.2017
24.03.2018 24.03.2018 4.VSPM dorast - SŠK Poproč vstz 30.08.2017
07.04.2018 07.04.2018 Majstrovstvá Východného Slovenska družstiev staršie žiactvo vstz 30.08.2017
18.04.2018 18.04.2018 Majstrovstvá Východného Slovenska dorast vstz 30.08.2017
22.04.2018 22.04.2018 Majstrovstvá Východného Slovenska staršie žiactvo vstz 30.08.2017
29.04.2018 29.04.2018 Majstrovstvá Východného Slovenska družstiev mladšie žiactvo vstz 30.08.2017
13.05.2018 13.05.2018 Majstrovstvá Východného Slovenska najmladšie žiactvo vstz 30.08.2017
19.05.2018 19.05.2018 Majstrovstvá Východného Slovenska mladšie žiactvo vstz 30.08.2017
20.05.2018 20.05.2018 Majstrovstvá Východného Slovenska družstiev dorast vstz 30.08.2017