Kalendár

Od Do Nazov Zmenené
02.09.2018 02.09.2018 1.VSPM - Staršie žiactvo, Slovenská Ves vstz 28.08.2018
09.09.2018 09.09.2018 1.VSPM - Mladšie žiactvo, Valaliky vstz 28.08.2018
23.09.2018 23.09.2018 1.VSPM - Dorast, Poproč vstz 10.10.2018
06.10.2018 06.10.2018 1.VSPM - Najmladšie žiactvo, Humenné vstz 28.08.2018
28.10.2018 28.10.2018 2.VSPM - Staršie žiactvo, Poproč vstz 28.08.2018
03.11.2018 03.11.2018 2.VSPM - Mladšie žiactvo, Spišské Vlachy vstz 28.08.2018
24.11.2018 24.11.2018 2.VSPM - Najmladšie žiactvo vstz 28.08.2018
22.12.2018 22.12.2018 2.VSPM - Dorast, Vranov vstz 28.08.2018
05.01.2019 05.01.2019 3.VSPM - Staršie žiactvo, Humenné vstz 28.08.2018
13.01.2019 13.01.2019 3.VSPM - Dorast, Slovenská Ves vstz 28.08.2018
20.01.2019 20.01.2019 3.VSPM - Mladšie žiactvo, Humenné vstz 28.08.2018
02.02.2019 02.02.2019 3.VSPM - Najmladšie žiactvo, Poproč vstz 28.08.2018
02.03.2019 02.03.2019 4.VSPM - Staršie žiactvo, Valaliky vstz 28.08.2018
03.03.2019 03.03.2019 4.VSPM - Najmladšie žiactvo, Valaliky vstz 28.08.2018
03.03.2019 03.03.2019 4.VSPM - Dorast, Valaliky vstz 28.08.2018
23.03.2019 23.03.2019 Majstrovstvá VS - dorast, družstvá vstz 28.08.2018
06.04.2019 06.04.2019 4.VSPM - Mladšie žiactvo, Vranov vstz 28.08.2018
06.04.2019 06.04.2019 Majstrovstvá VS - mladžie žiactvo, družstvá vstz 28.08.2018
14.04.2019 14.04.2019 Majstrovstvá VS - staršie žiactvo, družstvá vstz 28.08.2018
27.04.2019 27.04.2019 Majstrovstvá VS - najmladšie žiactvo, družstvá vstz 28.08.2018
28.04.2019 28.04.2019 Majstrovstvá VS - staršie žiactvo, jednotlivci vstz 28.08.2018
01.05.2019 01.05.2019 Majstrovstvá VS - dorast, jednotlivci vstz 28.08.2018
18.05.2019 18.05.2019 Majstrovstvá VS - mladšie žiactvo, jednotlivci vstz 28.08.2018
25.05.2019 25.05.2019 Majstrovstvá VS - najmladšie žiactvo, jednotlivci vstz 03.09.2018