Kalendár

Kalendár EXCEL

Od Do Nazov Zmenené
04.09 04.09 1.VSPM staršie žiactvo – MŠK VSTK Vranov vstz 31.08
18.09 18.09 1.VSPM mladšie žiactvo – STO Valaliky vstz 31.08
25.09 25.09 1. VSPM dorast – STO Valaliky vstz 31.08
08.10 08.10 1.VSPM najmladšie žiactvo – MŠK VSTK Vranov vstz 31.08
29.10 29.10 2. VSPM mladšie žiactvo – MŠK VSTK Vranov vstz 31.08
26.11 26.11 2.VSPM staršie žiactvo – SŠK Poproč vstz 31.08
03.12 03.12 2.VSPM najmladšie žiactvo – ŠKST Humenné vstz 31.08
17.12 17.12 2.VSPM dorast – SŠK Poproč vstz 31.08
07.01 07.01 3.VSPM staršie žiactvo – STO Valaliky vstz 31.08
04.03 04.03 3.VSPM mladšie žiactvo – ŠKST Humenné vstz 31.08
05.03 05.03 3.VSPM dorast – MŠK VSTK Vranov vstz 31.08
25.03 25.03 3.VSPM najmladšie žiactvo – STO Valaliky vstz 31.08
08.04 08.04 VSTZ - Majstrovstvá Východného Slovenska mladšie žiactvo vstz 31.08
22.04 22.04 VSTZ - Majstrovstvá Východného Slovenska dorast vstz 31.08
01.05 01.05 VSTZ - Majstrovstvá Východného Slovenska staršie žiactvo vstz 31.08
03.06 03.06 VSTZ - Majstrovstvá Východného Slovenska najmladšie žiactvo vstz 31.08