Výkonný výbor SSTZ

 • Výkonný výbor
 • zdenko.jpg
 • PhDr.Zdenko Kríž
  Predseda SSTZ
  email: kriz@sport-fed.sk

 • Ing.Róber Čelko

  Ing. Róbert Čelko
  podpredseda SSTZ
  email: rekont@stonline.sk

   

 • Ing. Branislav Kalužný

  Ing. Branislav Kalužný
  podpredseda
  email:
  b.kaluzny@yahoo.com

 • RNDr. Marta Brúderová

  RNDr.Marta Brúderová
  člen VV
  email: marta.bruderova17@gmail.com

   

 • Ing. Roman Grigel

  Ing. Roman Grigel
  člen VV
  email:
  r.grigel@gmail.com

 • Dr. Ján Vaniak

  Dr. Ján Vaniak
  člen VV
  email: sstz6@sstz.sk

 • JUDr. Daniel Fink

  JUDr. Daniel Fink
  člen VV
  email:
  daniel.fink@pobox.sk

 • Jaromir Truksa

  Jaromir Truksa
  člen VV
  email:
  jarotruksa@centrum.sk

 • Bc. Ľubomír Pištej

  Bc. Ľubomír Pištej
  člen VV
  email:
  lubomirpistej@hotmail.com

 • Kontrolór SSTZ
 • Ing. Gabriel Wawrek

  Ing. Gabriel Wawrek
  Kontrolór SSTZ