Nahrávam...
bgbgbgbg

Finančná podpora pre mládež do 23 rokov pre rok 2022

Časový harmonogram:

  • 31.08.2022 – uzávierka štartu hráčov (potrebné 3 štarty) pre čerpanie príspevku do 23 rokov pre rok 2022  (obdobie 01.10.2021 - 31.08.2022)
  • 26.08.2022 – zverejnenie kompletnej výzvy na čerpanie príspevku
  • 16.09.2022 – uzávierka predkladania žiadostí o príspevok klubov /musí byť do termínu doručené/
  • 30.09.2022 – zverejnenie tabuľky klubov + príprava a zasielanie zmlúv klubom
  • 10.11.2022 – predkladanie dokladov na preplatenie
  • 30.11.2022 – zaslanie finančných prostriedkov klubom, resp. úhrady faktúr (priebežne)

Dokumenty:

V prípade problémov so stiahnutím súborov prosím email na sstz3@sstz.sk. Súbory následne zašlem v prílohe (J.Cibula).

Kluby ktoré si žiadali príspevok v roku 2021 a nenastala žiadna zmena v dokumentoch vyplnia aj následovný dokument:

  • Čestné vyhlásenie - opätovná žiadosť   (PDF) - v takomto prípade kluby doručia následovné dokumenty: Žiadosť, Registračná tabuľka 3 štartov, Zápisnica o voľbe štatutárneho zástupcu a spôsob konania, resp. iný doklad preukazujúci oprávnenie konať, Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánu a Čestné výhlasenie - opätovná žiadosť.
banner

Kalendár podujatí

Máj / 2024