Adresa sídla: Černockého 7729/6, 831 53, Bratislava
IČO: 30806836
Číslo bankového účtu:

Sekretariát:

Mgr. Bc. Ivica Hatalová generálny sekretár hatalova@sstz.sk
 02/44 884 042
       
Mgr. Zuzana Majdeková športový koordinátor majdekova@sstz.sk  02/44 884 042
Ing. Tomáš Šereda sekretár zväzu sstz2@sstz.sk
02/44 888 613
Jakub Cibula informačný systém sstz3@sstz.sk
02/44 888 613
Ing. Jakub Suchý ekonóm sstz5@sstz.sk
02/44 872 973
Bc. Katarína Breyerová marketing, pr. breyerova@sstz.sk
02/44 888 613
Jaromír Truksa reprezentačný tréner truksa@sstz.sk
 
Komisia pre ekonomiku a marketing   marketing@sstz.sk
 
Stanislav Becáni hosp.technický pracovník