Nahrávam...
bgbgbgbg

Ostatné dokumenty

Smernice

Smernica SSTZ č.9/2022 - Štatút NSTCm - účinnosť od 01.10.2022
Smernica SSTZ č.8/2022 - Štatút NSTC - účinnosť od 01.10.2022
Smernica SSTZ č.7/2022 - Ekonomická smernica SSTZ - účinnosť od 01.09.2022
Smernica SSTZ č.6/2022 - Ekonomická smernica SSTZ - účinnosť od 17.05.2022, stráca platnosť 01.09.2022
Smernica SSTZ č.5/2022 - Pravidlá pre hospodárenie s poťahmi - účinnosť od 01.02.2022 - účinnosť od 01.02.2022
Smernica SSTZ č.4/2022 - Odmeňovanie hráčov a trénerov za výsledky na vrcholných podujatiach - účinnosť 01.02.2022
Smernica SSTZ č.3/2022 - Odmeňovanie trénerov mládeže za medzinárodné výsledky
Smernica SSTZ č.2/2022 - Odmeňovanie dospelých reprezentantov za postavenie vo svetovom rebríčku - účinnosť 01.02.2022
Smernica SSTZ č.1/2022 - Zriaďovacie a hodnotiace kritéria ÚTM a individuálnej podpory - účinnosť 01.02.2022
Smernica SSTZ č.8/2021 - Odmeny a náhrady rozhodcom stolného tenisu - účinnosť 01.01.2022
Smernica SSTZ č.7/2021 - Školenia a udeľovania licencii rozhodcom stolného tenisu - účinnosť 01.01.2022
Smernica SSTZ č.6/2021 - Udeľovanie a aktualizácia trénerských licencií v stolnom tenise Slovenskej republiky - účinnosť od 01.01.2022
Smernica SSTZ č.5/2021 - Smernica o obehu účtovných dokladov - účinnosť od 01.01.2022
Smernica SSTZ č.4/2021 - Smernica o finančnej podpore najúspešnejších stolnotenisových osbností SR v ťažkej životnej situácii (SSTZ so srdcom)
Smernica SSTZ č.2/2021 - Odmeny autorov a iných osôb podieľajúcich sa na publikačnej a ďalšej edičnej činnosti SSTZ
Smernica SSTZ č.1/2021 - Odmeňovanie dospelých reprezentantov za postavenie vo svetovom rebríčku stráca platnosť 01.02.2022 (nahradená smernicou SSTZ č.2/2022)
Smernica SSTZ č. 6/2020 - Štatút reprezentanta Slovenskej republiky v stolnom tenise
Smernica SSTZ č. 5/2020 - Smernica o verejnom obstarávaní
Smernica SSTZ č. 4/2020 - Zriaďovacie a hodnotiace kritériá ÚTM a individuálnej podpory stráca platnosť 01.02.2022 (nahradená smernicou SSTZ č.1/2022)
Smernica SSTZ č. 3/2020 - Pravidlá pre hospodárenie s poťahmi v národných centrách NSTC a NSTCm
Smernica SSTZ č. 2/2020 - Smernica na rozdeľovanie poťahov pre reprezentatov Slovenskej republiky stráca platnosť 01.02.2022 (nahradená smernicou SSTZ č.5/2022)
Smernica SSTZ č. 1/2020 - Smernica o odmeňovaní hráčov a trénerov za výsledky na vrcholných podujatiach stráca platnosť 01.02.2022 (nahradená smernicou SSTZ č.4/2022)
Smernica SSTZ č. 5/2019 - Smernica o finančnej podpore najúspešnejších stolných tenistov SR v ťažkej životnej situácii, spôsobenej zdravotnými problémami
Smernica SSTZ č. 4/2019 - Elektronické hlasovanie per rollam
Smernica SSTZ č. 3/2019 - Organizačný poriadok NSTC
Smernica SSTZ č. 2/2019 - Ekonomická smernica
Smernica SSTZ č.3/2018: Odmeny a náhrady rozhodcom stolného tenisu - stráca platnosť 01.01.2022 (nahradená smernicou SSTZ č.8/2021)
Smernica č.1/2018: Zriaďovacie a hodnotiace kritériá ÚTM a individuálnej podpory - platná od 1.1.2019 (zmena bodu 3.3 a 5.7)
Smernica č.2/2018: Školenia a udeľovanie licencii rozhodcom stolného tenisu - stráca platnosť 01.01.2022 (nahradená smernicou SSTZ č.7/2021)
Smernica SSTZ č. 8/2017: Plánovanie a rozpočet 
Smernica SSTZ č. 7/2017: Smernica o obehu účtovných dokladov - stráca platnosť 01.01.2022 (nahradená smernicou SSTZ č.5/2021)
Smernica SSTZ č.1/2017: Odmeny za výsledky na Majstrovstvá Európy a Sveta
Smernica SSTZ č.4/2016: Pravidlá kontroly a kontrolných opatrení pre ÚTM
Smernica SSTZ č.3/2016: Smernica o odmeňovaní trénerov mládeže za medzinárodné výsledky
Smernica SSTZ č.2/2016: Zriaďovacie a hodnotiace kritériá ÚTM a individuálnej podpory
Smernica SSTZ č.1/2016: Ekonomická smernica
Smernica SSTZ č.3/2017: Ekonomická smernica - platná od 01.01.2018
Smernica pre poskytovanie odmeny a náhrad kontrolórovi SSTZ
Smernica SSTZ č.1/2015: Udeľovanie a aktualizácia trénerských licencií v stolnom tenise SR
Smernica SSTZ č.5/2017: Udeľovanie a aktualizácia trénerských licencií v stolnom tenise SR - stráca platnosť 01.01.2022 (nahradená smernicou SSTZ č.3,6/2021)
Smernica SSTZ č.6/2017: Zriaďovacie a hodnotiace kritériá ÚTM a individuálnej podpory - platná od 01.01.2018
Smernica SSTZ č.2/2015: Zriaďovacie a hodnotiace kritériá ÚTM a individuálnej podpory
Smernica SSTZ č.1/2011: Podmienky pre uhrádzanie nákladov na turnajoch World TOUR a WJC
Smernica SSTZ č.2/2009: Školenie a udeľovanie licencii trénerom stolného tenisu
Smernica SSTZ č.4/2007: Pravidlá pre prihlasovanie samoplatcov

Ostatné dokumenty

Zákon o športe

Národné stolnotenisové centrum

Dizajn manuál SSTZ