Nahrávam...
bgbgbgbg

Komisia mládeže

Grigel Roman  Ing.

Grigel Roman Ing.

Predseda

Bella Juraj

Bella Juraj

Člen

Hajduk Erik

Hajduk Erik

Člen

Kačáni Miroslav

Kačáni Miroslav

Člen

Projekt - hľadáme talenty (2022)

Smernica SSTZ č. 10/2023 – pravidlá pre prihlasovanie samoplatcov na medzinárodné turnaje  Schválená VV SSTZ dňa 31.10.2023, s účinnosťou od 1.12.2023

Nominačné kritériá:

Nominácie na  akcie v SR. /sústredenia/:
Nomináciu navrhuje reprezentačný tréner danej kategórie väčšinou v súlade so schváleným ročným plánom. Na VV ju predkladá predseda KM a VV rozhodne.

Štruktúra podpory mládeže 2024:

ÚTM:

Súbory: