Nahrávam...
bgbgbgbg

Komisia mládeže

Grigel Roman  Ing.

Grigel Roman Ing.

Predseda

Bella Juraj

Bella Juraj

Člen

Hajduk Erik

Hajduk Erik

Člen

Barniak Jozef  Ing.

Barniak Jozef Ing.

Člen

Projekt - hľadáme talenty (2022)

Nominačné kritériá:

Nominácie na  akcie v SR. /sústredenia/:
Nomináciu navrhuje reprezentačný tréner danej kategórie väčšinou v súlade so schváleným ročným plánom. Na VV ju predkladá predseda KM a VV rozhodne.

Štruktúra podpory mládeže 2022:

NSTCM Nitra

ÚTM:

Súbory: