Nahrávam...
bgbgbgbg

Komisia mládeže

Grigel Roman  Ing.

Grigel Roman Ing.

Predseda

Bella Juraj

Bella Juraj

Člen

Hajduk Erik

Hajduk Erik

Člen

Barniak Jozef  Ing.

Barniak Jozef Ing.

Člen

Majdeková Zuzana  Mgr.

Majdeková Zuzana Mgr.

Tajomník

Projekt - hľadáme talenty (2022)

Nominačné kritériá:

Nominácie na  akcie v SR. /sústredenia/:
Nomináciu navrhuje reprezentačný tréner danej kategórie väčšinou v súlade so schváleným ročným plánom. Na VV ju predkladá predseda KM a VV rozhodne.

Štruktúra podpory mládeže 2022:

NSTCM Nitra

ÚTM:

Súbory: