Nahrávam...
bgbgbgbg

Sieň slávy SSTZ

HRÁČI

František TOKÁR (25.5.1925 – 29.10.1993)

Najúspešnejší slovenský stolný tenista v histórii. V drese Československa sa stal 5-násobným majstrom sveta: v súťaži družstiev (1947, 1948, 1950, 1951) a vo štvorhre (1948). Získal aj dve strieborné medaily: v súťaži družstiev (1949), vo štvorhre (1950) a dve bronzové medaily: v súťaži družstiev (1953) a vo štvorhre (1948). Je najvýraznejšou hráčskou osobnosťou slovenského stolného tenisu. Čestný predseda SSTZ (od 1993).

Max MARINKO (16.9.1916 – 20.8.1975)

Dvojnásobný majster sveta v súťaži družstiev (1948, 1950), získal aj striebro v súťaži družstiev (1949). Pred príchodom na Slovensko reprezentoval v r. 1932-1939 Juhosláviu a v r. 1940-1942 Chorvátsko.

Alica CHLÁDEKOVÁ – GROFOVÁ (2.4.1952)

Najúspešnejšia slovenská stolná tenistka v histórii. V dvojhre získala na MS striebornú medailu (1973) a bronzové za súťaž družstiev (1969, 1971) a miešanú štvorhru (1973). Na ME vybojovala 6 medailí: strieborné za súťaž družstiev (1970), štvorhru (1974 a 1976), miešanú štvorhru (1974) a bronz za súťaž družstiev (1972, 1974).

Vladimír MIKO (22.3.1943 - 30.12.2017)

Patril medzi najlepších deblistov v Európe. Vyrástol v Krupine, potom pôsobil v Prahe a v roku 1993 prijal české občianstvo. Získal na MS bronzovú medailu v štvorhre (1967). Na ME vybojoval 7 medailí: zlato za štvorhru (1964) a miešanú štvorhru (1966), striebro za dvojhru (1966), štvorhru (1966) a miešanú štvorhru (1964) a bronz za súťaž družstiev (1960, 1964).

Renáta MAŇÁKOVÁ – KASALOVÁ (5.3.1969)

Strieborná medailistka z ME zo súťaže družstiev (1988, 1990) a bronzové medaily vybojovala v súťaži družstiev (1986), dvojhre (1988) a štvorhre (1988). Účastníčka OH v Soule, kde vo štvorhre s M. Hrachovou získala 5. miesto. Z ME mládeže priviezla 13 medailí.

PhDr. Ing. Štefan KOLLÁROVITS, CSc. (11.5.1945)

Bronzový medailista z ME v súťaži družstiev (1964, 1972) a vo dvojhre (1966).

Milan GRMAN (25.8.1969)

Bronzový medailista z MS v súťaži družstiev (1991). Bronz získal aj na ME v súťaži družstiev (1986). Najúspešnejší Slovák v histórii na ME mládeže – získal 14 medailí.

Viliam POLAKOVIČ (19.10.1943)

Strieborný medailista z ME v súťaži družstiev (1958). Zo súťaže družstiev získal aj bronz (1960).

Ján KOLLÁRIK (16.2.1921 – 8.9.2006)

Jeden z najlepších európskych stolných tenistov v období II. svetovej vojny, kedy sa MS a ME nekonali. Bol sedemnásobným majstrom Slovenska.

Joe VESELSKY, pôvodne Jozef Veselský (20.10.1918)

Popredný československý hráč a významný funkcionár slovenského stolného tenisu. Bol predsedom SSTZ v r. 1948. Od r. 1983 bol predsedom Írskeho stolnotenisového zväzu. Bol jedným zo zakladateľov Swaythling Club International a v období 1972-1987 bol jeho predsedom. Následne sa stal čestným predsedom SCI.

 

Mgr. Tomáš JANČÍ (31.7.1968)

Úspešný stolnotenisový reprezentant ČSSR, ČSFR a SR v kategóriách mládeže i dospelých, neskôr tréner. Držiteľ bronzovej medaily zo súťaže družstiev z MS v Čibe v r. 1991 ale aj troch bronzových medailí z ME juniorov, účastník OH 1992 v Barcelone.

Roland VÍMI (21.6.1969)

Úspešný stolnotenisový reprezentant ČSSR, ČSFR a SR v kategóriách mládeže a dospelých. Držiteľ bronzovej medaily zo súťaže družstiev z MS v Čibe v r. 1991, účastník OH 1992 v Barcelone.

Valentina POPOVÁ (21.11.1960)

Profesionálna hráčka a trénerka, majsterka Európy v dvojhre žien v r. 1980 a 1984. Na ME získala v drese Sovietskeho zväzu celkovo 9 zlatých medailí a 8 ďalších medailí. Z MEJ má 4 zlaté medaily. V reprezentačnom drese Slovenska štartovala od r. 1994. Po skončení aktívnej činnosti bola trénerkou družstiev junioriek a žien SR. Na ME 1994 v Birminghame získala spolu s J. Truksom bronzovú medailu v zmiešanej štvorhre – 1. v histórii samostatného Slovenska. Ako hráčka štartovala na OH 1988 v Soule, 1992 v Barcelone, 1996 v Atlante a ako trénerka na OH 2016 Rio de Janeiro. 

TRÉNERI A FUNKCIONÁRI

Peter KRCHŇÁK (14.10.1928 – 1.8.2007)

Popredný tréner a metodik československého a slovenského stolného tenisu (1952-1966), neskôr športový publicista.

Milan MACH (27.7.1930 – 13-2.2016)

Dlhoročný profesionálny tréner (1969-1987), ktorý pôsobil aj pri reprezentačných družstvách Československa a Slovenska. Vychovával desiatky úspešných československých a slovenských reprezentantov. Čestný člen SSTZ (od roku 2011.)

MVDr. Pavol HÁJEK (24.7.1920 – 18.10.2004)

Dlhoročný popredný funkcionár čs. a slovenského stolného tenisu. V rokoch 1958-1997 viedol čs. a slovenské rozhodcovské komisie. Bol členom rozhodcovskej komisie ETTU (1976-1990), technickej komisie ETTU (1990-1992) a členom technickej komisie ITTF (1995-1997). Čestný člen SSTZ (od roku 1993).

Ing. Gustáv ŠTURDÍK (11.5.1921-23.1.1984)

Významný funkcionár slovenského a československého stolného tenisu. Bol predsedom SSTZ v r. 1966- 1973. V období 1954-1984 sa významnou mierou pričinil o rozvoj stolného tenisu na Slovensku.

PhDr. Ernest DEMETROVIČ (29.9.1934 – 4.5.2013)

Významný funkcionár slovenského a československého stolného tenisu, tréner a popredný slovenský teoretik a metodik, aktívny hráč stolného tenisu. Tréner výberu Slovenska (1961 – 1968), predseda ústrednej trénerskej rady a tréner reprezentácie mužov ČSSR (1968-1970). Predseda Čsl. zväzu stolného tenisu (1970-1986). Podpredseda ÚV ČSTV (1973-1986) a predseda SÚV ČSZTV (1986- 1989).Dlhoročný člen KŠR, TMK a KVŠ SSTZ, vedúci sekretár SSTZ (1994-1996) a generálny sekretár SSTZ (1996-2000). Autor mnohých metodických publikácií a odborných prác o stolnom tenise, lektor v odbore teória a didaktika stolného tenisu na FTVŠ a v špecializovaných zväzových školeniach. Patrí medzi najvýraznejšie osobnosti, ktoré sa významnou mierou pričinili o kvalitatívny rozvoj stolného tenisu na Slovensku, osobitne v oblasti metodiky, vzdelávania a publikačnej činnosti. Výrazne sa pričinil o výstavbu stolnotenisových herní. Čestný člen SSTZ (od roku 2007).

Ing. Jozef GOLÁŇ (11.3.1941)

Popredný medzinárodný rozhodca s kvalifikáciou medzinárodného hlavného rozhodcu. Vo funkcii hlavného rozhodcu pôsobil na najvýznamnejších svetových a európskych podujatiach. Bol predsedom STO Lokomotíva Bratislava a v r. 1989 – 1992 vykonával funkciu predsedu Bratislavského zväzu stolného tenisu. Bol členom VV AST ČSFR 1990 – 1992, členom komisie rozhodcov ETTU a dlhoročne pôsobil ako lektor vzdelávania rozhodcov. Podieľal sa na organizovaní množstva medzinárodných podujatí v SR. Čestný člen SSTZ (od roku 2013).

Vladimír HORVÁTH  (7.12.1912 - 28.9.1998)

Funkcionár, bývalý predseda SSTZ (1945-1948), predseda ČsAST (1946 – 1948) a nehrajúci kapitán čs. reprezentačného družstva mužov na MS 1948 v Londýne. Bol aj nehrajúcim kapitálom SSTZ v r. 1940–1943 a 1946-1948.