Nahrávam...
bgbgbgbg

Konferencia per rollam 2023 - Inštalácia fotovoltaického zariadania na streche haly SSTZ

Riadna konferencia SSTZ 2023 sa uskutoční prezenčnou formou 30.6.2023 v Hoteli Nivy, ku ktorým budú informácie samostatne zaslané v osobitnom e-maili.

Vzhľadom na to, že VV SSTZ schválil inštaláciu fotovoltaiky na stolnotenisovú halu SSTZ a MŠVVaŠ SR pridelilo SSTZ kapitálové prostriedky vo výške presahujúcej 100.000,- €, je potrebné v zmysle Stanov SSTZ, Článok 26 - Právomoci konferencie, bod c) schvaľovať uzatvorenie zmluvných vzťahov, ak hodnota plnenia zo zmluvy je vyššia ako 100.000,- €. (Predpokladaná hodnota zákazky je cca 120.000 EUR)

Nakoľko riadna konferencia SSTZ bude až v júni, je potrebné uvedený jeden bod schválenie čerpania rozpočtu schváliť konferenciou per rollam.

Konferencia formou per rollam sa uskutoční dňa 26.4.2023 k tomuto jedinému bodu a to:

"Inštalácia fotovoltaického zariadania na streche haly SSTZ",

Konferencie per rollam sa zúčastnia delegáti z poslednej riadne zvolanej konferencie z r. 2022. Je potrebné ju uskutočniť v čo najkratšom čase, aby sa mohlo spracovať verejné obstarávanie ako aj následná inštalácia, keďže ide o práce a službu vyššieho rozsahu.

banner

Kalendár podujatí

Marec / 2024