Nahrávam...
bgbgbgbg

Na základe podnetu hlavnej kontrolórky športu, vykonal kontrolór SSTZ kontrolu postupu pripísania bodov za Euro Mini Champs 2022

  • VV SSTZ berie návrh správy z kontroly na vedomie. Zároveň nariaďuje klasifikačnej komisii vykonať nápravu podľa výsledkov z kontroly.
  • Správa z kontroly
banner

Kalendár podujatí

Október / 2023