Nahrávam...
bgbgbgbg

Extraliga zmiešaných družstiev mladšieho žiactva 2023/24

Prihláška (uzávierka prihlášok je 31.8.2023)

Súpiska

Bude sa hrať formou dlhodobej súťaže zmiešaných družstiev.

Systém súťaže:

12 zmiešaných družstiev: dvaja chlapci + dve dievčatá

Súťaž nie je zostupová, do súťaže sa bude dať prihlásiť od 1.8.2023 do 31.8.2023, s prihláškou musí byť poslaná aj súpiska družstva. Poradie na súpiske musí byť určené z rebríčkov k 1.8.2023, na súpisku treba uviesť najprv chlapcov a potom dievčatá. Zloženie účastníkov sa vytvára každoročne podľa tohto systému.

Účasť:

Na základe súčtu bodov z prvých dvoch mladších žiakov a prvých dvoch mladších žiačok sa spraví poradie družstiev.

Podľa poradia družstiev sa z každého regiónu zúčastnia 2 najlepšie družstvá (pojem región znamená (KE+PO, ZA+BB, NR+TN, TT+BA), následne budú družstva doplnené podľa celkového poradia družstiev.

Súťaž sa uskutoční v trojičkách turnajovým spôsobom v štyroch kolách + finálový turnaj.

Štvorčlenné družstvá na 7 zápasov v poradí: 1.štvorhra chlapci, 2. štvorhra dievčatá, 3.zmiešaná štvorhra, 4. jednotky chlapci medzi sebou 5. jednotky dievčatá medzi sebou, 6.dvojky chlapci medzi sebou, 7.dvojky dievčatá medzi sebou.

Bodovanie: družstvo získa toľko bodov, koľko zápasov v stretnutí vyhrá (okrem finále)

Finále o majstra SR budú hrať prvé štyri družstva po základnej časti.  Družstvám v poradí 1-4, zo základnej časti sa priznáva bonifikácia 3,2,1,0 bodov. Finále sa bude bodovať podľa bodu 4.1.4.3.2 súťažného poriadku

Víťaz finále, získa titul Majster SR družstiev mladšieho žiactva.

M SR družstiev mladších žiakov a mladších žiačok, tak ako bolo po minulé roky sa konať nebudú.

Štartovné:

Štartovné na každom turnaji,  kde sa stretne 6 družstiev je 30,-EUR, ktoré sa uhradia usporiadateľovi. Usporiadateľ je povinný zabezpečiť hl. rozhodcu min. licencie B a 6 rozhodcov pri stole min. licencie C. Pre turnaj kde sa stretnú 3 družstvá je štartovné 20, -EUR, ktoré treba uhradiť usporiadateľovi. Usporiadateľ je povinný zabezpečiť 2 rozhodcov k stolom, pričom jeden z nich je hl. rozhodca.)

VV SSTZ zároveň upravil prestupový poriadok, tak že v tejto súťaži bude povolené výnimočné hosťovanie

3.6.1.8.7.b Klub - oddiel môže mať na každej súpiske extraligy zmiešaných družstiev mladšieho žiactva maximálne 2 chlapcov a 2 dievčatá  so štatútom výnimočného hosťovania s tým, že v danom stretnutí môže nastúpiť len jeden chlapec a jedno dievča. Toto obmedzenie neplatí pre prvú ligy žien a extraligu žien. Toto ustanovanie platí pre všetky zápasy v stretnutí.