Nahrávam...
bgbgbgbg

Národné stolnotenisové centrum

ŠTATÚT Národného stolnotenisového centra

Smernica SSTZ č. 3/2019 - Organizačný poriadok NSTC

Členovia: Ľ. Pištej, Wang Yang, A. Valuch S. Novota, S. Kalužný, T. Špánik, A. Klajber (spolupráca s NSTCm Nitra), F. Delinčák, J. Zelinka, B. Balážová, T. Kukuľková, N. Puchovanová, E. Labošová, S. Hováthová, E. Jurková, N. Grigelová (spolupráca s NSTCm Nitra), D. Šinkárová, J. Terezková
Sparingovia: M. Gumáň, A. Brat, M. Pavolka, R. Rezetka, T. Keinath, P. Turček, L. Truksová, M. Uríková, M. Marousková  
Tréneri: J. Truksa – reprezentačný tréner žien, S. Csölle – reprezentačný tréner mužov, T. Jančí – tréner