Nahrávam...
bgbgbgbg

Národné stolnotenisové centrum mládeže: najlepšie miesto na formovanie talentov

Slovenský mládežnícky stolný tenis dosiahol v uplynulom období viacero výrazných medzinárodných úspechov. Významný podiel na ich dosiahnutí má aj Národné stolnotenisové centrum mládeže (NSTCM), ktoré vzniklo v septembri v roku 2019 v Nitre. Už po troch rokoch činnosti sa dostavilo aj to najkrajšie ovocie práce v centre v podobe zisku medailí z vrcholných podujatí.  Člen NSTCM Samuel Arpáš sa vlani stal v kategórii kadetov vicemajstrom Európy vo dvojhre a majstrom sveta i bronzovým medailistom vo štvorhre. O dobré výsledky na medzinárodných turnajoch sa postarali aj ďalší talentovaní hráči zaradení do centra.

Aj to ukazuje, že NSTCM je najlepšia voľba pre perspektívne stolnotenisové nádeje s predpokladmi presadiť sa na medzinárodnej scéne. Nitrianske centrum im ponúka ideálne podmienky na tréning, regeneráciu i štúdium, profesionálne vedenie trénermi i odborníkmi v rôznych oblastiach v snahe dosiahnuť výkonnostný rast i formovanie osobnosti.

Ako to v NSTC funguje? Čítajte ďalej, dozviete sa viac...

VÝZNAM PRE SLOVENSKÝ STOLNÝ TENIS

Podstatou vytvorenia centrálnej prípravy mládeže na Slovensku je zabezpečenie kvalitných podmienok pre najtalentovanejších mládežníkov tak, aby boli porovnateľné s prípravou reprezentantov v ostatných krajinách. Vytvorenie podmienok pre vybudovanie návykov vrcholového športovca tak, aby dokázal svoj talent rozvíjať do maximálnej úrovne a uplatnil sa v reprezentácii aj v dospelosti. Slovenský stolnotenisový zväz (SSTZ) formou NSTCM vytvára také podmienky prípravy, ktoré nie je schopný zabezpečiť žiaden klub na regionálnej úrovni.

HRÁČI

Momentálne sú do NSTCM zaradení nasledovní  9 hráči: Adam Klajber, Jakub Goldír, Samuel Arpáš, Pavol Kokavec, Adriana Illášová, Ema Činčurová, Bianka Diková, Vanda Vanišová, Sára Habarová. Počet hráčov v NSTCM je variabilný, hlavným kritériom pre zaradenie do mládežníckeho centra je výkonnosť športovca. Musí byť členom reprezentačného tímu v mládežníckej kategórii. Veková hranica je 13 až 21 rokov, vo výnimočných prípadoch to môže byť aj mladšia kategória. O vyradení ako aj zaradení hráča do NSTCM rozhoduje výkonný výbor SSTZ na základe výkonnosti, zdravotného stavu a celkového osobného prístupu hráča.

TRÉNERI

V NSTCM sú traja tréneri stolného tenisu - dvaja reprezentační tréneri v juniorských kategóriách Ing. Roman Grigel a Mgr. Zuzana Grigelová a ešte jeden pomocný tréner Ingemar Péter. Ďalej profesionálny kondičný tréner Mgr. Michal Tóth, športový psychológ Ing. Mgr. Peter Kuračka ACC, fyzioterapeut Bc. Ján Gemel. Hráči využívajú regeneračnú linku na strednej športovej škole, kde sa o nich starajú dve masérky.

TRÉNINGOVÝ PROCES

Tréningový proces prebieha v priestoroch Strednej športovej školy v Nitre. Všetky priestory sú k dispozícii každý deň 24 hodín. Tréningový proces má denne minimálne dve fázy, ktoré sú individuálne prispôsobované podľa potreby. Kvalita stolnotenisových tréningov je zabezpečená aj pomocou tréningových partnerov: Tibor Špánik, Natália Grigelová, Dávid Wiltschka, Marek Šimunek, ktorí sa pravidelne zúčastňujú na tréningovom procese.

INÉ PODMIENKY

Spojená škola v Nitre nám vytvorila výborné podmienky nielen z hľadiska športovej prípravy a regenerácie, ale aj ostatnej starostlivosti. Výborné ubytovanie na školskom internáte a stravovanie či už v školskej jedálni alebo v mliečnom bare.

 TRI ROKY ČINNOSTI

Uplynulé trojročné obdobie bolo veľmi ovplyvnené zložitými podmienkami v začiatkoch a taktiež covidovou pandémiou. Napriek tomu sa dá hodnotiť ako úspešné. Hráči NSTCM mali zabezpečený tréningový proces aj počas ťažkej situácie s pandémiou COVID-19, čo sa odrazilo najmä na ich medzinárodných výsledkoch. Úspešne reprezentovali SR na MS v Portugalsku, ME v Chorvátsku, ME v Srbsku, ako aj na TOP 10 v Nemecku a Francúzsku a mnohých turnajoch série WTT.

Hodnotenie NSTCM prebieha v dvoch rovinách, jedna je na základe testovania hráčov v Národnom športovom centre (NŠC), kde výsledky testov exaktne ukážu parametre trénovanosti, a druhá na základe dosahovaných výsledkov na vrcholných podujatiach na Slovensku a v zahraničí. Ďalším z ukazovateľov bude aj následné pokračovanie kariéry športovca v dospelosti, na to však je ešte príliš krátke obdobie.