Nahrávam...
bgbgbgbg

Stolnotenisové nádeje si môžu v nitrianskom NSTCm plniť svoj športový sen

Národné stolnotenisové centrum mládeže (NSTCm) v Nitre má za sebou vyše tri roky svojej činnosti, počas ktorých už práca so slovenskými talentmi prináša ovocie v podobe úspešných výsledkov vrátane medailí na vrcholných podujatiach.

Ako sa pripravujú najlepší slovenskí mládežníci, na to sme sa boli pozrieť priamo na ich "základni" na Spojenej škole na Slančíkovej ulici v Nitre, kde majú k dispozícii prakticky všetko, čo potrebujú na vzdelávanie a pre svoj športový rast. A to školu, ubytovanie, stravovanie, halu i regeneráciu v jednom areáli, z ktorého takpovediac nemusia vytiahnuť ani päty.

Týždňový tréningový mikrocyklus pozostáva z 9 tréningov počas piatich pracovných dní. Začína sa v pondelok popoludní, ktorý je v prevažnej miere vyhradený kondičnej príprave pod vedením Michala Tótha. To je jediný deň len s jednou tréningovou fázou. „V ten deň majú predpoludním voľno, keďže počas víkendov absolvujú zápasy, turnaje v rôznych súťažiach. Ak nie, tak minimálne jeden tréning je plánovaný aj počas víkendu. Náplň tréningu sa odvíja podľa toho, v akej fáze prípravy sa nachádzame. Základ tvorí technicko-taktická príprava, naši členovia sú každý deň za stolom. Nezabúda sa ani na kondičnú stránku, rozvíja sa sila, výbušnosť, rýchlosť, vytrvalosť. Model je daný, prispôsobujeme ho podľa potrieb. Z kapacitných dôvodov sa delíme na dve skupiny. Ak je časť mimo centra, tak sa spájame do jednej tréningovej skupiny," uviedol na úvod reprezentačný tréner juniorov SR Roman Grigel, ktorý má fungovanie NSTCm pod palcom.

Týždňový tréningový mikrocyklus pozostáva z 9 tréningov počas piatich pracovných dní.

Vyťažení od skorého rána až do večera
S výnimkou pondelka si v ostatné dni musia mladí športovci v meste pod Zoborom privstať, lebo prvú časť prípravy absolvujú ešte pred plnením si školských povinností. Začínajú ráno už od 7.00 h, stretávajú sa v hale, kde je vytvorený priestor pre sedem stolov a posilňovňu. Tréningový proces je pod vedením Romana Grigela, Zuzany Grigelovej a Ingemara Pétera. V úlohe sparingov pomáhajú Natália Grigelová, Tibor Špánik, Dávid Wiltschka a Marek Šimunek.

Po krátkej rozcvičke, cvičení v posilňovni, resp. v pohybovom štúdiu sa prechádza k stolnotenisovému drilu. Prvá fáza sa končí o pol desiatej. Pre športovcov zo všetkých športových odvetví na škole (atletika, stolný tenis, gymnastika, volejbal, futbal, hokej, box, karate, ... ) sa vyučovanie začína o desiatej. S prestávkou na obed trvá približne do 14.30 h a o polhodinu neskôr pokračuje prvá skupina s tréningom do 17.00 h. Druhá skupina trénuje od 16.30 do 18.30 h. Nasleduje regenerácia, na ktorú je k dispozícii 25-metrový bazén, vírivky, sauna, regeneračná linka a unavené svaly môžu zveriť aj do masérske opatery. Po večeri, ktorá je takisto ako celé stravovanie zaistené v školskej jedálni, príde na rad príprava do školy. Niekedy počas týždňa odchádzajú členovia NSTCm do Bratislavy, kde absolvujú tréningovú fázu v tamojšom Národnom stolnotenisovom centre, vďaka čomu majú možnosť prípravy vo väčšej hale, ako býva na turnajoch, a zároveň si zahrať aj s inými hráčmi.

Školský 25-metrový bazén

Internát priamo v areáli školy

Školská jedáleň

Regenerácia

Masáže

Porovnateľné s centrom vo Francúzsku
Utvorené podmienky si pochvaľuje aj Samuel Arpáš, vicemajster Európy vo dvojhre a majster sveta vo štvorhre kadetov, ktorého napredovanie tiež súvisí s pôsobením v NSTCm. „Je to tu veľmi podobné ako v najlepších centrách v Európe. Vo Francúzsku chodím do mládežníckeho centra považovaného za jedno z najlepších a môžem povedať, že v Nitre je to porovnateľné. Máme tu všetko, čo potrebujeme vrátane možností na regeneráciu, kondičného trénera, fyzioterapeuta a podobne. Je lepšie, že nás je tu viac mladých hráčov, ktorí chcú na sebe pracovať a spoločne sa výkonnostne posúvať k tomu, čo chceme dosiahnuť," poznamenal Samuel Arpáš.

V čase našej návštevy robili našim nádejam, ktoré už začali prípravu na letné majstrovstvá Európy mládeže v poľských Gliwiciach, spoločnosť aj české kadetky, čo bolo príjemné spestrenie bežného dňa v centre. „Je to vítaná a zároveň poučná zmena. Prídeme do kontaktu aj s inými štýlmi techniky či hry. Určite je tiež inšpirujúce, že máme možnosť sa pripravovať s hráčmi, ktorí už majú za sebou úspechy. Keď túži človek niečo dosiahnuť, musí sa mu chcieť trénovať. A ja mám veľkú chuť, lebo sa chcem čo najlepšie pripraviť. Šport ma baví viac ako škola. Venujem mu veľa času a neprekáža mi, že netrávim čas inak," poznamenala Vanda Vanišová, ktorej v centre nič nechýba: „Podľa mňa je to tu super, je o nás postarané zo všetkých stránok. Môžeme dosýtosti trénovať i regenerovať."

Natália Grigelová, Samuel Arpáš a Ingemar Péter

V NSTCm len reprezentanti
Členom NSTCm môže byť podľa štatútu len reprezentant Slovenska. Jeho zaradenie schvaľuje výkonný výbor Slovenského stolnotenisového zväzu (SSTZ) na základe návrhu komisie mládeže a športovej reprezentácie. „Každoročne sa deje obmena zloženia členov. Niekedy ide o prirodzenú cestu na základe veku, inokedy to môže byť aj z iných - napríklad výkonnostných - dôvodov. Keď však niekto odíde, to neznamená, že sa nemôže po roku vrátiť," vysvetlil Grigel, ktorý spomenul aj príklad, keď si vybraný hráč zvolí inú cestu. „Junior Samo Palušek sa pripravuje v Košiciach. Rodinné zázemie je dôležité a keď má vhodné podmienky na tréning, nie je potrebné nasilu ho z tohto vytrhávať. Aj tak však často chodí k nám. Našich nečlenov zvykneme pozývať na výcvikové tábory či sústredenia."

V priestoroch Spojenej školy sa však pripravujú aj ďalší stolní tenisti - študenti. Tých má pod palcom tzv. školský tréner, ktorým je Jarolím Miko, niekdajší výborný hráč a kouč slovenských stolnotenisových reprezentácií. Svoje miesto tu má aj 15-ročný Ukrajinec Mychailo Lovha, hráč extraligového vicemajstra MSK Čadca, ktorého si tréneri pochvaľujú nielen z hráčskeho, ale aj ľudského hľadiska. Veľmi rýchlo zapadol do kolektívu a v procese je aj získanie slovenského občianstva.

Členmi NSTCm sú nielen stredoškoláci, ale aj vekom starší či mladší. V tejto súvislosti je dôležitá aj spolupráca s neďalekou Základnou školou kniežaťa Pribinu, ktorá tiež vychádza v ústrety svojim mladučkým talentovaným športovcom.

Reprezentačný tréner juniorov Roman Grigel vysvetľuje dievčatám správnu techniku

Ani zdravie a mentálna príprava nejdú bokom
Samozrejmosťou je starostlivosť o zdravie, či už fyzické alebo duševné. „Naši hráči každoročne absolvujú lekársku prehliadku u odborného lekára v Sportmede. Podrobujú sa funkčným testom v Národnom športovom centre. K dispozícii majú aj fyzioterapeuta Jána Gemela, s ktorým vo štvrtok tri a v piatok dve hodiny riešia všetko potrebné ohľadom pohybového aparátu. Mentálnu stránku prípravy má na starosti Peter Kuračka. Hráči vedia, že to potrebujú a na stretnutia s mentálnym koučom chodia všetci bez výnimky," priblížil Grigel.

Priestor na zlepšovanie
Nitrianske NSTCm poskytuje pevné základy s odborným vedením na ceste k úspechom. Napríklad Samuel Arpáš je pre jeho členov živým príkladom, že aj zo slovenských podmienok sa dá presadiť aj na medzinárodnej scéne. „Určite sa to dá robiť aj inak. Napríklad individuálne s tímom ľudí okolo seba. Ani táto centralizovaná príprava automaticky nezaručuje dobré výsledky, ale poskytuje možnosti na sebe pracovať a plniť si svoj športový sen. Vždy je čo zlepšovať. Cesta k tomu vedie aj získavaním kontaktov na centrá rovnakého charakteru v Európe, najmä vo Francúzsku, Nemecku, Poľsku. Už sa na to teraz zameriavame a v najbližšom čase by sme to chceli ešte zintenzívniť. Ani v zahraničí nemajú k dispozícii nejaké zázračné veci, základ je v podstate ten istý, ale každé spestrenie môže byť pozitívny impulz," skonštatoval Grigel a vyslovil aj jedno želanie: „Prajem si väčšiu otvorenosť trénerov na Slovensku a chuť spolupracovať, aby sa prišli pozrieť a zistili, ako pracujeme a potom vychovávali svojich zverencov v súlade s naším systémom. Prípadne, aby sa aj podučili, keďže si uvedomujeme, že nie každý má možnosť zachytávať najnovšie trendy. My klubom neberieme hráčov, iba im poskytujeme podmienky na plnohodnotnú prípravu. Stále zostávajú členmi svojich klubov, v ktorých potom môžu odovzdávať to, čo tu natrénujú. Sme tu na to, aby sme ich čo najlepšie pripravili. Našou úlohou je talenty dostať do tréningového procesu zodpovedajúcemu reprezentantovi a pripraviť ich na prechod do NSTC dospelých v Bratislave."

Deti pod dohľadom
Stolný tenis je celoročný šport, ktorý si vyžaduje veľkú obetu. „Naši mládežníci majú voľno sedem - osem dní počas Vianoc a ešte tak dva týždne v lete po mládežníckych majstrovstvách Európy. Inak sme prakticky stále tu. Školské povinnosti zvládajú a mnohí si to vedia zmanažovať tak, aby mali otvorené dvere aj pre ďalšie štúdium a mohli nájsť uplatnenie aj inde ako v stolnom tenise. Ani s disciplínou nie sú veľké problémy. Keď sa objaví náznak niečoho, snažíme sa to v spolupráci s učiteľmi a vychovávateľmi na internáte riešiť už v zárodku. Vychovávatelia majú aj rozpis tréningov, takže vedia, kde sa naši hráči nachádzajú a túlanie niekde poza chrbát nehrozí. Rodičia môžu byť pokojní, ich deti sú pod kontrolou," tvrdí Roman Grigel.

Obojstranná spokojnosť
NSTCm je aktuálne vo štvrtom roku svojej existencie. Zmluva je ešte na najbližšie dva roky. „Škola je spokojná a myslím si, že SSTZ tiež nemá dôvod na nespokojnosť ohľadom nášho fungovania. Dovolím si tvrdiť, že za nastavených finančných podmienok by sa dal tento projekt len ťažko realizovať niekde inde. Celodenná strava pre každého člena stojí 5,40 a ubytovanie na mesiac 35 eur, k tomu treba prirátať materiálne zabezpečenie a oblečenie. Toto všetko je zaistené. Náš ročný rozpočet je 110 000 eur a ešte sme ho ani raz zďaleka nevyčerpali. Symbióza so školstvom je prospešná nielen z hľadiska zázemia, ale i financií," dodal na záver Grigel. Jeho slová sú dôkazom, že aj za relatívne málo peňazí sa dá veľa spraviť pre napredovanie stolnotenisových nádejí.