Nahrávam...
bgbgbgbg

Mládež do 23 rokov 2023

• 31.08.2023 – uzávierka štartu hráčov (potrebné 3 štarty) pre čerpanie príspevku do 23 rokov pre rok 2023 (obdobie 01.10.2022 - 31.08.2023)
25.08.2023 – zverejnenie kompletnej výzvy na čerpanie príspevku
• 14.09.2023 – uzávierka predkladania žiadostí o príspevok klubov /musí byť do termínu doručené/
• 06.10.2023 – zverejnenie tabuľky klubov + zasielanie zmlúv klubom
17.11.2023 – predkladanie dokladov na preplatenie
• 30.11.2023 – zaslanie finančných prostriedkov klubom, resp. úhrady faktúr (priebežne)

 

Potrebné dokumenty nižšie:

Žiadosť o poskytnutie príspevku do 23 rokov pre rok 2023Registračná tabuľka do 23 rokov pre rok 2023Výzva na predkladanie žiadosti do 23 rokov pre rok 2023Usmernenie k žiadosti do 23 rokov pre rok 2023Čestné vyhlásenie štatutárneho orgánuKontrolný list školský stolnotenisových líg