Nahrávam...
bgbgbgbg

SVETOVÝ DEŇ STOLNÉHO TENISU - SÚŤAŽ

SÚŤAŽNÉ PODMIENKY

WTTD 2023 – 23.4.2023 SVETOVÝ DEŇ STOLNÉHO TENISU

„Mysli udržateľne, konaj hneď“

Organizátor

Organizátorom súťaže je Slovenský stolnotenisový zväz (SSTZ)

Slovenský stolnotenisový zväz
Černockého 7729/6
831 53 Bratislava
IČO 30806836

1. PRAVIDLÁ ÚČASTI

Vytvor 3D model so stolnotenisovou tematikou z recyklovateľných materiálov:

„Mysli udržateľne, konaj hneď“

Fantázii sa medze nekladú. Dielo pošli na našu adresu s označením:

WTTD 2023 – súťaž

Slovenský stolnotenisový zväz
Černockého 7729/6
831 53 Bratislava

Víťazné dielo vyberie odborná porota SSTZ.

Zapojiť sa môže každý (tím alebo jednotlivec), ktorý nám pošle na adresu v termíne od 02.02.2023 do 24.04.2023 svoje dielo.

Odborná porota SSTZ vyberie z došlých diel víťaza, ktorého meno zverejníme najneskôr do 28.04.2023

HLAVNÉ DÁTUMY:

Zasielanie súťažných výtvorov: 02.02.2023 – 24.04.2023

Ukončenie súťaže: 25. apríla 2023

Vyhlásenie víťazov do 28. apríla 2023

V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť na mail breyerova@sstz.sk

2. ODMENY

KATAGÓRIA KOLEKTÍV (tím) – školy, kluby, občianske združenia a pod., ktoré majú pridelené IČO

  • Víťazný tím získa – MODUL na školu. Projekt MODULY má za cieľ priniesť do vyučovacieho procesu telesnej výchovy zaujímavý, inovatívny a inšpiratívny obsah a predstaviť žiakom aktívne spôsoby trávenia voľného času. MODULY sa zameriavajú na telesnú výchovu na I. stupni ZŠ. MODUL vieme realizovať aj mimo školy, t.j. tam, kde bude vhodný priestor na realizáciu podujatia tohto typu.

KATEGÓRIA JEDNOTLIVCI

  • Víťaz získa – individuálny tréning v NSTC v Bratislave, alebo v NSTC mládeže v Nitra a reprezentačné oblečenie JOOLA.

3. ÚČASŤ V SÚŤAŽI

Účastníkom súťaže môže byť každý registrovaný stolný tenista, aj priaznivec stolného tenisu. Pri kolektívoch oficiálne uznaná a zapísaná organizácia, ktorá má pridelené IČO. Účasť v súťaži je bezplatná, nie je potrebné zaplatiť žiaden vklad. Z účasti sú vylúčení štatutárni zástupcovia organizátorov, členovia Výkonného výboru, pracovníci sekretariátu SSTZ a ČAST a kontrolór SSTZ, a pod. Účasťou v súťaži dáva účastník súhlas s týmito podmienkami súťaže.

4. VYHODNOTENIE SÚŤAŽE

Víťazov vyberie odborná porota SSTZ a víťazi budú známi do 28.4.2023

5. ZMENY V SÚŤAŽI

Zámerom organizátorov je postupovať pri priebehu súťaže podľa týchto súťažných podmienok. V prípade nepredvídateľných okolností, ktoré môžu mať priamy vplyv na priebeh súťaže, si však organizátori vyhradzujú právo súťaž na nevyhnutnú dobu pozastaviť, prípadne upraviť pravidlá tak, aby tieto okolnosti boli odstránené a súťaž mohla prebehnúť pri dodržaní zásady objektívnosti.

6. SÚHLASY

Účasťou v tejto súťaži účastníci dávajú súhlas s týmito súťažnými podmienkami, ako aj so spracovaním a zverejnením poskytnutých údajov organizátormi súťaže. Odmeny víťazom súťaže môžu podľa vôle organizátorov byť odovzdané verejne, víťazi a odovzdanie môže byť zverejnené na internetovej a facebookovej stránke organizátorov a môže byť vyhotovená a zverejnená fotodokumentácia.  Súhlas so spracovaním osobných údajov môžu účastníci odvolať písomne na adrese príslušného organizátora súťaže.

Na právne vzťahy neupravené týmito pravidlami sa primerane vzťahujú ustanovenia vnútorných predpisov organizátorov.

V Bratislave, 02.02.2023