Nahrávam...
bgbgbgbg

Varga člen výkonného výboru, Morávek do Siene slávy SSTZ

Aj vďaka dobrej pripravenosti mala celoslovenská konferencia Slovenského stolnotenisového zväzu (SSTZ) pokojný a konštruktívny priebeh. V kongresovej sále bratislavského Hotela Nivy sa v posledný júnový deň prezentovalo 46 delegátov z celkovo 55 pozvaných s hlasovacím právom, vďaka čomu bola uznášaniaschopná. Chýbali zástupcovia siedmich klubov a po jednom zástupcovi z banskobystrického a východoslovenského regiónu. Prítomných bolo aj deväť hostí. Hoci to nebola konferencia volebná a jej náplňou bola najmä tradičná každoročná agenda, súčasťou 19-bodového programu bola aj voľba člena výkonného výboru.

Výročné správy bez námietok
Predseda SSTZ Anton Hamran prezentoval výročnú správu, predniesol správu o činnosti, informoval o hospodárení a čerpaní rozpočtu za rok 2022. Zároveň predstavil finančný plán na rok 2023, v ktorom sa v rozpočte počíta s príjmami 2 315 829 a výdavkami 2 307 350 eur (rezerva 8 479 eur).

„Napriek zložitému obdobiu súvisiacemu s pandémiou a ekonomickou krízou sa výkonný výbor dokázal vždy zjednotiť a nájsť východisko. Samozrejme, že sa všetko nepodarilo v súlade s predstavami, ale vždy tam bola úprimná snaha nájsť čo najlepšie riešenie. Viaceré úlohy a ciele sú dlhodobého charakteru a pred nami je ešte 24 mesiacov k ich naplneniu," poznamenal A. Hamran.

Potešiteľné bolo, že podľa výročnej správy disciplinárnej komisie SSTZ nemuseli riešiť za rok 2022 žiadne vážnejšie previnenia. Námietky neboli ani k výročnej správe kontrolóra Gabriela Wawreka, či správe audítora k účtovnej závierke, ktorú odprezentovala generálna sekretárka SSTZ Ivica Hatalová.

Ocenenia majstrom, nový člen Siene slávy SSTZ
Ešte pred diskusiou prišlo na rad odovzdávanie ocenení. Čestné uznanie tradične udelili predstaviteľom úradujúcich majstrov najvyšších slovenských súťaží družstiev dospelých. Za podiel na extraligovom víťazstve mužského tímu SK Vydrany si ho odniesol Jozef Kmeť. Neskôr si ho prevezme Lucia Čolovičková, ktorá mala podiel na triumfe ženského družstva STC ŠKST Bratislava v extraligovej súťaži žien 2022/2023.

Sieň slávy SSTZ sa rozrástla o nového člena. In memoriam sa ním stal Karol Morávek (1908 - 1984). Návrh na jeho zaradenie podala Marta Brúderová na základe štúdia historických materiálov. Morávek bol v rokoch 1933 - 1935 v Československej tabletenisovej asociácii dôverníkom pre Slovensko, v období 1942 - 1945 stál na čele STTS (terajší SSTZ). Postavil slovenský stolný tenis na nohy a rozšíril jeho dobré meno v celej Európe. Podstatnou mierou prispel k organizovaniu medzinárodných turnajov a medzištátnych stretnutí. V rokoch 1926 - 1936 bol najlepší hráč Slovenska. Počas svojej stolnotenisovej kariéry bol jediným Slovákom, ktorý sa na majstrovstvách sveta v Prahe 1932 umiestnil na 5. mieste v súťaži jednotlivcov.

Dvojitý štart od sezóny 2024/2025
Na konferencii, ktorá mala dvojhodinový bezproblémový priebeh, sa riešila tiež otázka dvojitého štartu, na základe ktorého by hráč mohol súčasne pôsobiť v súťaži na Slovensku i v zahraničí. K tejto téme odzneli od predstaviteľov klubov rôzne postoje. Návrh, aby bol povolený od tejto sezóny 2023/2024 pre extraligu mužov a žien, neprešiel (15 hlasov bolo za, 28 proti a 3 sa zdržali hlasovania). Odsúhlasilo sa (33 za, 2 proti, 8 sa zdržali), že štatút dvojitého štartu začne platiť od sezóny 2024/2025, pričom VV SSTZ rozhodne, pre ktoré súťaže, teda či len v extralige alebo vo viacerých, resp. všetkých súťažiach. Na konferencii sa prijalo uznesenie, podľa ktorého výkonný výbor pripraví detaily tohto štatútu, pričom vyzve krajské a oblastné zväzy i kluby na podanie pripomienok, na základe ktorých sa upravia predpisy i rozpis súťaží.

Vargu nahradí Juríkovú
Dôležitý bodom bol návrh na doplnenie člena výkonného výboru pre sekciu ekonomika a marketing. Z tohto postu nedávno odstúpila z rodinných dôvodov Zuzana Juríková, ktorej šéf SSTZ adresoval ďakovné slová za odvedenú prácu, keďže okrem iného zásadnou mierou prispela k zlepšeniu systému práce na ekonomickom oddelení. Na jej miesto bol vtedy až do najbližšej konferencie dočasne kooptovaný Tomáš Varga. „Chcem pomôcť k rozvoju stolného tenisu. Dosiahnuť to chcem s pomocou spolupráce s Medzinárodnou stolnotenisovou federáciou ITTF a jej členmi, zlepšením komunikáciou s ministerstvom školstva ako s najväčším podporovateľom, aktívnym vyhľadávaním nových sponzorov, aplikovaním skúsenosti z medzinárodných súťaží," uviedol 34-ročný športový riaditeľ Slovenského paralympijského výboru, technický delegát a manažér súťaží v parastolnom tenise v rámci ITTF vo svojej videoprezentácii, keďže pre pracovné povinnosti sa nemohol na konferencii zúčastniť osobne. Za doplnenie VV o Vargu bola pri verejnom hlasovaní väčšina z prítomných delegátov, ktorí ho tak zvolili za nového člena VV SSTZ.