Smernica GDPR

Prihláška na obnovu/registráciu v súlade s GDPR
Prihláška na obnovu/registráu v súlade s GDPR.pdf

Prestupový/hosťovací lístok v súlade s GDPR
Prestupový/hosťovací lístok v súlade s GDPR.pdf