Nahrávam...
bgbgbgbg

Aktuality

Podmienky účasti na M SR mládeže 2023

 • 2.5.2023 10:12 (Uto)
 • Tomáš Šereda

Na M SR sa môže prihlásiť prvých 32 hráčov (+ náhradníci do 40.miesta) a 24 hráčok (+ náhradníčky do 32.miesta) rebríčkového postavenia k 1.5.2023.

Konečné poradie súťaže o Slovenský pohár mládeže

 • 24.4.2023 10:40 (Pon)
 • Tomáš Šereda

Víťazi Slovenského pohára mládeže:

 • Muži do 21 rokov: Jakub Goldír
 • Ženy do 21 rokov: Adriana Illášová
 • Dorastenci: Samuel Palušek
 • Dorastenky: Adriana Illášová
 • Starší žiaci: Damián Flóro
 • Staršie žiačky: Emma Molnárová
 • Mladší žiaci: Andrej Breče
 • Mladšie žiačky: Vivien Murková
 • Najmladší žiaci: Filip Nagy
 • Najmladšie žiačky: Vivien Murková

Konferencia per rollam 2023 - Inštalácia fotovoltaického zariadania na streche haly SSTZ

 • 11.4.2023 14:59 (Uto)
 • Jakub Cibula

Riadna konferencia SSTZ 2023 sa uskutoční prezenčnou formou 30.6.2023 v Hoteli Nivy, ku ktorým budú informácie samostatne zaslané v osobitnom e-maili.

Vzhľadom na to, že VV SSTZ schválil inštaláciu fotovoltaiky na stolnotenisovú halu SSTZ a MŠVVaŠ SR pridelilo SSTZ kapitálové prostriedky vo výške presahujúcej 100.000,- €, je potrebné v zmysle Stanov SSTZ, Článok 26 - Právomoci konferencie, bod c) schvaľovať uzatvorenie zmluvných vzťahov, ak hodnota plnenia zo zmluvy je vyššia ako 100.000,- €. (Predpokladaná hodnota zákazky je cca 120.000 EUR)

Nakoľko riadna konferencia SSTZ bude až v júni, je potrebné uvedený jeden bod schválenie čerpania rozpočtu schváliť konferenciou per rollam.

Konferencia formou per rollam sa uskutoční dňa 26.4.2023 k tomuto jedinému bodu a to:

"Inštalácia fotovoltaického zariadania na streche haly SSTZ",

Konferencie per rollam sa zúčastnia delegáti z poslednej riadne zvolanej konferencie z r. 2022. Je potrebné ju uskutočniť v čo najkratšom čase, aby sa mohlo spracovať verejné obstarávanie ako aj následná inštalácia, keďže ide o práce a službu vyššieho rozsahu.

Zmena usporiadateľa SPM

 • 23.2.2023 08:41 (Štv)
 • Tomáš Šereda

4.SPM mladších žiakov (22.4.2023) usporiada STK Funstar Topoľčany

Z dôvodu veľkého počtu odhlásení z SPM po vyžrebovaní, VV SSTZ schválil zmeny v SPM.

 • 18.11.2022 10:07 (Pia)
 • Jakub Cibula
 • Ak sa na turnaji SPM nezúčastní riadne prihlásený hráč:
 • a.  Je odhlásený z turnaja v čase medzi vyžrebovaním a ukončením prezentácie (do 8:30 ráno), je klub za ktorý bol prihlásený povinný zaňho uhradiť vklad.
 •  
 • b.  Z turnaja sa neodhlási v stanovenom čase do 8:30 a ani sa turnaja nezúčastní, je klub za ktorý bol prihlásený povinný zaňho uhradiť vklad + pokuta 50,EUR.
banner

Kalendár podujatí

September / 2023